ADVOKAT | LARS VIKLUND
Lars Viklund

Tills vidare åtar jag mig skiljemannauppdrag, mindre utredningsuppdrag och arbetsrättsliga konsultationer.

070-974 34 58 | viklund.lars@icloud.com

Min verksamhet som advokat

Jag har efter tingsmeritering varit praktiskt verksam som jurist sedan 1971 och från 1982 på advokatbyrå. Sedan slutet av 1980-talet har jag nästan helt och hållet arbetat inom områdena arbetsrätt och tryckfrihetsrätt samt som försvarare i miljö- och arbetsmiljöbrottmål. Jag har regelbundet haft uppdrag som skiljeman. Fram till 2010 var jag delägare i Sju Advokater och bedrev därefter egen verksamhet.

Annan juridisk verksamhet

Jag har varit sekreterare, expert och sakkunnig i statliga utredningar samt haft utredingsuppdrag för kommuner. Jag har undervisat i arbetsrätt vid Stockholms- och Uppsala Universitet och varit lärare i Rektorsutbildningen. Jag har undervisat i processteknik på uppdrag av bland annat arbetsmarknadsparterna, SKL och Advokatsamfundet. Jag har också medverkat i Domstolsverkets domarutbildning. Jag har varit styrelseledamot i Civil Rights Defenders, Svenska Juristkommissionen, Sveriges Advokatsamfunds stockholmsavdelning samt AIKs huvudstyrelse.